Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English

PROGRAM PENJANA KPT-PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE)

Setinggi-tinggi tahniah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) di atas kejayaan menerima dana Pelaksanaan Program di bawah PENJANA KPT – Persijilan Profesional (KPT-PACE) berjumlah :
Projek : Triz Intermediate Level (Triz Level 1 and Level 2) Practitioner Certification dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dengan jumlah peruntukan sebanyak RM 178,200.00
Projek :Autodesk autocad essentials with certification certified user exam di bawah FMM Institute dengan jumlah peruntukan sebanyak RM 144,000.00