Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English
  1. Mengungguli persaingan diperingkat global bersama universiti teknikal yang lain bagi melonjakkan bidang teknikal, latihan dan pengajian vokasional hingga ke peringkat yang diiktiraf dunia.
  2. Melahirkan graduan yang kompeten dan bersahsiah tinggi yang menjadi pilihan utama industri menerusi transformasi aspek kurikulum yang lebih kukuh dengan mengambil maklumkeperluan sejagat seperti kelestarian dan teknousahawan secara beganding bahu bersama rakan industri dan komuniti sekitar.
  3. Memperkukuhkan struktur pengurusan akademik untuk lebih tersusun dan terancang supaya mampu menyumbang kepada pembangunan staf akademik yang lebih kompeten disamping pembentukan masyarakat yang berilmu bagi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan manusia sejagat