Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English

PEMBUKAAN TEACHING PLAN ONLINE BAGI SEMESTER I SESI 2021/2022

Dimaklumkan bahawa Teaching Plan Pertengahan Semester I Sesi Akademik 2021/2022 telah dibuka.

Mohon untuk tindakan segera kepada semua Penyelaras kursus (sekiranya berkaitan) dan maklumat adalah seperti berikut;

Teaching Plan Awalan: 23 September 2021 – 17 Oktober 2021

Teaching Plan Pertengahan: 20 November 2021 – 28 November 2021

Teaching Plan Akhiran: 12 Januari 2022 – 23 Januari 2022