Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Makluman kepada semua pelajar yang mengikuti program prasiswazah dan pascasiswazah.
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Secara Atas Talian Program Prasiswazah dan Pascasiswazah Semester I Sesi2020/2021 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
Rujuk infografik seperti yang disertakan.