Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English

OBJEKTIF

  • Mewujudkan budaya pemasaran dalam meningkatkan lagi imej dan keterimaan masyarakat terhadap UTeM.
  • Meningkatkan lagi daya saing (competitiveness) UTeM sebagai Universiti awam yang membekalkan program kejuruteraan dan teknikal.
  • Menyumbang ke arah pencapaian terhadap Objektif Strategik Pertama dalam Perancangan Strategik UTeM 2012-2020 iaitu Melonjak Kecemerlangan Pendidikan Teknikal.
  • Menyelaras dan memantapkan perancangan aktiviti promosi dan pemasaran program akademik UTeM.
  • Melalui program pemasaran UTeM ke luar negara secara terancang dan optimum dapat mencapai sasaran dalam Lonjakan 8 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 iaitu Keunggulan Global.
  • Keterlibatan rakan-rakan strategik universiti dan industri ternama dalam dan luar negara dapat digemblengkan bersama dalam usaha memasarkan jenama UTeM di pasaran pendidikan tinggi dalam dan luar negara.