Portal Rasmi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

ccc
  • Bahasa Melayu
  • English

KATEGORI PROMOSI & PEMASARAN

UPP ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi promosi dan pemasaran melibatkan skop seperti berikut:

  1. Penglibatan dalam aktiviti promosi & pemasaran Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) seperti Karnival Pendidikan Tinggi Negara, Jelajah UPU, Promosi Politeknik, EMGS & agensi lain.
  2. Penglibatan dalam aktiviti promosi & pemasaran di Sekolah-sekolah dan agensi badan kerajaan.
  3. Melaksanakan program outreach melibatkan kumpulan sasaran seperti pelajar sekolah, guru kaunseling & guru matapelajaran serta program-program di sekolah dan institusi pendidikan lain.
  4. Membantu aktiviti promosi dan pemasaran melibatkan fakulti atau jabatan lain dalam UTeM.